جورج وسوف - حصري مباشر الان -->

جورج وسوف

 طبيب جراح - جورج وسوف
 صابر وراضي - جورج وسوف
 كلنا مجاريح - جورج وسوف
 كلامك يا حبيبي - جورج وسوف
 سلف ودين - جورج وسوف
 حارمنا من انسك ليه - جورج وسوف
 ليل العاشقين - جورج وسوف
 لو كل عاشق في الهوى - جورج وسوف
 انا اسف - جورج وسوف
 دول مش حبايب - جورج وسوف
 سلمتك بيد الله - جورج وسوف
 الهوى سلطان - جورج وسوف
 الحب الاولاني - جورج وسوف
 كلام الناس - جورج وسوف
 سهرت الليل - جورج وسوف
 لسه الدنيا بخير - جورج وسوف
 اسكت لو سمحت - جورج وسوف
 روحولوا واسألوه - جورج وسوف